Hlavní vypínače

Modulární vypínače OEZ pro vypnutí a zapnutí obvodu.