Soumrakové spínače

Soumrakové spínače slouží pro ovládání osvětlení na základě úrovně intenzity okolního světla a tím šetří energii a čas. Soumrakové spínače mají nastavitelnou úroveň intenzity osvětlení a slouží pro ovládání osvětlení výloh obchodů, veřejné osvětlení, osvětlení parkovišť a veřejných prostranství, osvětlení reklam a reklamních ploch, osvětlení a nasvícení památkových objektů.